THẨM ĐỊNH KHÍ NHÀ KÍNH ISO 14064

THẨM ĐỊNH KHÍ NHÀ KÍNH ISO 14064 giúp đo lường, báo cáo và xác minh lượng khí nhà kính từ các hoạt động kinh doanh, giúp hạn chế biến đổi khí hậu.

 • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TIÊU CHUẨN ISO 14064

Tiêu chuẩn ISO 14064 về thẩm định khí nhà kính được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO) nhằm giúp các tổ chức đo lường, báo cáo và xác nhận lượng khí nhà kính mà họ phát thải.

Tiêu chuẩn này đã được phát hành lần đầu vào năm 2006 và đã trở thành công cụ quan trọng trong việc quản lý Carbon và giảm lượng khí nhà kính.

Tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm ba phần chính: ISO 14064-1 về chỉ dẫn cho tổ chức về thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý khí nhà kính; ISO 14064-2 về quy trình cho thẩm định và xác nhận lượng khí nhà kính mà tổ chức phát thải hoặc hấp thụ; và ISO 14064-3 về phương pháp để xác định và báo cáo lượng khí nhà kính liên quan đến các dự án.

Các phần này giúp định rõ cách thức đo lường, báo cáo và xác nhận khí nhà kính một cách chính xác và công bằng.

Tiêu chuẩn ISO 14064 được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu và được coi là một công cụ quan trọng trong việc giảm thiểu tác động của hoạt động của con người đến biến đổi khí hậu.

Các tổ chức và doanh nghiệp sử dụng tiêu chuẩn này để đảm bảo rằng họ đang làm việc để giảm tiêu thụ năng lượng, tăng cường hiệu quả về sử dụng tài nguyên và giảm lượng khí nhà kính phát thải ra môi trường.

Khí thải các nhà xưởng - ảnh minh họa
Khí thải các nhà xưởng – ảnh minh họa

2. TIÊU CHUẨN ISO 14064 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 14064 là một tiêu chuẩn quốc tế về thẩm định khí nhà kính, được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO).

Tiêu chuẩn này cung cấp các hướng dẫn chi tiết về các phương pháp, quy trình và tiêu chí để thực hiện thẩm định và báo cáo về lượng khí nhà kính được sinh ra từ các hoạt động sản xuất, dịch vụ và các ngành công nghiệp khác.

ISO 14064 xác định các yêu cầu cần thiết để đo lường, báo cáo và xác minh lượng khí nhà kính, từ đó giúp các tổ chức và doanh nghiệp chứng minh rằng họ đang thực hiện các biện pháp giảm phát thải hiệu quả và có cam kết với việc bảo vệ môi trường.

Các phần chính của tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm:
– Phần 1: Hướng dẫn về sơ lược về thẩm định và báo cáo khí nhà kính
– Phần 2: Quy trình quản lý để xác định và báo cáo về lượng khí nhà kính
– Phần 3: Hướng dẫn về ước tính lượng khí nhà kính từ các dự án khí nhà kính
– Phần 4: Hướng dẫn về cơ chế xác minh và xác thực lượng khí nhà kính

Tiêu chuẩn ISO 14064 giúp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong việc quản lý kiểm kê khí nhà kính, đồng thời góp phần vào việc giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Đối với các tổ chức muốn đạt các chứng nhận về quản lý khí nhà kính, việc tuân thủ và áp dụng đúng tiêu chuẩn ISO 14064 là điều cần thiết.

Khí thải công nghiệp các nhà xưởng - ảnh minh họa
Khí thải công nghiệp các nhà xưởng – ảnh minh họa

3. ISO 14064 GỒM NHỮNG TIÊU CHUẨN NÀO & HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

ISO 14064 là một bộ tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO) thiết lập, với mục tiêu hướng dẫn các tổ chức trong việc quản lý và báo cáo lượng khí nhà kính phát ra trong các hoạt động của họ. Bộ tiêu chuẩn này bao gồm các phần chính sau:

 1. Phần 1: Hướng dẫn về định rõ và báo cáo về lượng khí nhà kính
  2. Phần 2: Hướng dẫn về quản lý lượng khí nhà kính
  3. Phần 3: Xác định, đo lường và báo cáo về lượng khí nhà kính trực tiếp
  4. Phần 4: Xác định, đo lường và báo cáo về lượng khí nhà kính gián tiếp
  5. Phần 5: Phương pháp xác định, đo lường và báo cáo về lượng khí nhà kính mà không có sự chắc chắn
  6. Phần 6: Quản lý sự sai số

Các tiêu chuẩn trong ISO 14064 đề xuất các nguyên tắc và quy trình chuẩn trong việc thực hiện thẩm định khí nhà kính (GHG) để đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong việc báo cáo lượng khí thải của tổ chức.

Việc áp dụng đúng các tiêu chuẩn trong ISO 14064 không chỉ giúp giảm thiểu tác động của lượng khí thải đến môi trường mà còn tăng cường sự phát triển bền vững của tổ chức đó.

Khí thải công nghiệp các nhà xưởng - ảnh minh họa
Khí thải công nghiệp các nhà xưởng – ảnh minh họa

4. PHÂN LOẠI PHÁC THẢI KHÍ NHÀ KÍNH THEO TIÊU CHUẨN ISO 14064-1

Phân loại phác thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1 là quá trình xác định và phân loại các loại khí nhà kính theo nguồn gốc phát thải và tính toán lượng khí nhà kính được sinh ra từ mỗi nguồn này.

Tiêu chuẩn ISO 14064-1 là một phần của hệ thống thẩm định khí nhà kính ISO 14064, mà là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý khí nhà kính.

Theo tiêu chuẩn ISO 14064-1, việc phân loại phác thải khí nhà kính được thực hiện thông qua việc xác định nguồn gốc và danh mục các loại khí nhà kính phát thải, bao gồm CO2, methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), sulfur hexafluoride (SF6) và các khí khác.

Các loại khí nhà kính này được phân loại theo tác động của chúng đến sự ấm lên toàn cầu và thời gian tồn tại trong không khí.

Qua việc phân loại phác thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1, các tổ chức và doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc và tính toán chính xác lượng phát thải khí nhà kính của mình.

Điều này giúp họ phát triển các chiến lược giảm phát thải hiệu quả và thúc đẩy phát triển bền vững trong quá trình sản xuất và kinh doanh của mình.

5. LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ ISO 14064

ISO 14064 là tiêu chuẩn quốc tế về thẩm định khí nhà kính, đưa ra các hướng dẫn và quy trình để tổ chức đánh giá, báo cáo và xác nhận lượng phát thải khí nhà kính của một tổ chức. Việc áp dụng và đánh giá theo ISO 14064 mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho tổ chức, bao gồm:

 1. Nâng cao uy tín và hình ảnh của tổ chức: Việc thực hiện thẩm định khí nhà kính theo ISO 14064 giúp tổ chức có được bằng chứng rõ ràng về việc quản lý và giảm phát thải khí nhà kính của mình, từ đó tạo ra sự tin tưởng và tín nhiệm từ phía khách hàng, đối tác và cộng đồng.
 2. Hỗ trợ trong việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu quản lý môi trường: ISO 14064 cung cấp các nguyên tắc và quy trình chuẩn mực về thẩm định khí nhà kính, giúp tổ chức đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và các yêu cầu của chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính.
 3. Tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất: Qua việc đánh giá và đo lường phát thải khí nhà kính, tổ chức có thể xác định được những nguồn phát thải chính, từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu hiệu quả, giúp giảm chi phí vận hành và tăng cường hiệu suất sản xuất.
 4. Bảo vệ môi trường và giảm lượng khí nhà kính thải ra môi trường: Áp dụng ISO 14064 giúp tổ chức nhận biết được tác động của hoạt động của mình đến môi trường và khí hậu, từ đó có chính sách và biện pháp hợp lý để giảm thiểu phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Tóm lại, việc áp dụng và đánh giá ISO 14064 không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và xã hội, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức và cả cộng đồng.

6. DOANH NGHIỆP NÀO CẦN  TIÊU CHUẨN ISO 14064-1?

Theo tiêu chuẩn ISO 14064-1 về thẩm định khí nhà kính, đối tượng của tiêu chuẩn này là các tổ chức hoặc doanh nghiệp có nhu cầu đo lường, báo cáo và xác nhận lượng khí nhà kính mà họ phát thải hoặc loại bỏ ra môi trường.

Cụ thể, đối tượng của ISO 14064-1 bao gồm các tổ chức sản xuất, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ gây ra khí nhà kính, các tổ chức quản lý chất thải và các tổ chức phát triển dự án clean development mechanism (CDM).

Việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 14064-1 giúp cho các tổ chức này có thể đo lường chính xác lượng khí nhà kính mà họ phát thải, từ đó đưa ra được các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.

7. QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ KÍNH ISO 14064

Quy trình cung cấp giấy chứng nhận ISO 14064
Quy trình cung cấp giấy chứng nhận ISO 14064

8. ĐƠN VỊ NÀO CUNG CẤP 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨNG NHẬN 

Address: 3B49 Sky 9, 61-63 đường số 1, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0932023406

Email: info@naturecert.org

Fanpage chính: Trung tâm NatureCert

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings
Scroll to Top