Khám phá NatureCert

Thẩm định và thẩm tra khí nhà kính bạn có thể tin cậy

Đảm bảo tính uy tín và bền vững của dịch vụ thẩm định và thẩm tra của chúng tôi.

Tại sao chọn NatureCert

Đề xuất giá trị đặc biệt của chúng tôi

Chuyên gia Thẩm định

Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm và quy trình của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định ngành công nghiệp, mang lại sự tự tin cho bạn để đạt được thành công.

Thẩm tra Bền vững

Chúng tôi vượt xa các phương pháp xác minh truyền thống bằng cách tích hợp các thực hành bền vững vào mọi bước, giúp bạn thể hiện cam kết của mình đối với môi trường.

Chấp nhận toàn cầu

Là một tổ chức xác nhận và xác minh, chúng tôi cung cấp uy tín và quyền tiếp cận thị trường cho sản phẩm và dịch vụ của bạn trên toàn cầu.

Được tin cậy bởi các Nhà Lãnh đạo trong Ngành

Thẩm tra và thẩm định nhanh chóng

Dịch vụ thẩm định và thẩm tra của chúng tôi nhanh chóng và hiệu quả giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quy định và có uy tín trên thị trường. Với chuyên môn và quy trình tối ưu hóa của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo kết quả nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

0932023406
Xác nhận/Xác minh Đáng tin cậy

Dịch vụ của chúng tôi

Đảm bảo sự chân thực và chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của bạn

Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính

Chương trình đào tạo này được thiết kế chủ yếu cho những người quan tâm đến mọi lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh vực không khoa học như kế toán và chuyên gia tài chính liên quan đến quản lý khí nhà kính (GHG), chẳng hạn như kiểm toán viên, tư vấn…

Thẩm tra khí nhà kính ISO 14064-1/ ISO 14064-2

Thẩm định thẩm tra phát thải khí nhà kính theo dự án hoặc theo cấp độ tổ chức

Thẩm tra dấu chân cacbon sản phẩm ISO 14067

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu dấu chân cacbon sản phẩm theo ISO 14067, ISO 14044

Những gì Khách hàng của chúng tôi nói

Based on Google Reviews
Based on Yelp Reviews
Câu chuyện của chúng tôi

Chúng tôi là ai

NatureCert là một Tổ chức Thẩm định/Thẩm tra khí nhà kính cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hỗ trợ các công ty Thẩm định/Thẩm tra những tuyên bố về bền vững của họ, đảm bảo sự minh bạch và uy tín trên thị trường.

viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top