Chứng Nhận ISO 14068: Đánh Giá và Quản Lý Khí Nhà Kính Trong Toàn Bộ Chuỗi Cung Ứng

Spread the love

Chứng Nhận ISO 14068 là một tiêu chuẩn quốc tế mới được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) nhằm cung cấp hướng dẫn cụ thể về đánh giá và quản lý khí nhà kính (KNK) trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn này giúp các doanh nghiệp và tổ chức hiểu rõ hơn về tác động của các hoạt động của mình đối với biến đổi khí hậu và đưa ra các biện pháp giảm thiểu hiệu quả. Chứng nhận ISO 14068 không chỉ giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp mà còn góp phần vào nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

Lợi Ích Của Chứng Nhận ISO 14068

 1. Nâng Cao Uy Tín và Hình Ảnh Doanh Nghiệp
  • Việc đạt được chứng nhận ISO 14068 chứng tỏ doanh nghiệp cam kết giảm thiểu tác động của hoạt động sản xuất và kinh doanh đối với khí hậu. Điều này không chỉ nâng cao uy tín của doanh nghiệp mà còn tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác.
 2. Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật và Tiêu Chuẩn Quốc Tế
  • ISO 14068 giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý và các khoản phạt liên quan.
 3. Tăng Cường Hiệu Quả Quản Lý và Sản Xuất
  • Tiêu chuẩn ISO 14068 yêu cầu doanh nghiệp phải tiến hành đánh giá chi tiết và quản lý hiệu quả các nguồn phát thải KNK. Việc này giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, từ đó giảm chi phí sản xuất.
 4. Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường và Chống Biến Đổi Khí Hậu
  • Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn của ISO 14068, doanh nghiệp đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc giảm thiểu phát thải KNK và bảo vệ môi trường.

Quy Trình Đạt Chứng Nhận ISO 14068

 1. Chuẩn Bị Hồ Sơ và Đánh Giá Ban Đầu
  • Doanh nghiệp cần thu thập các tài liệu liên quan đến kiểm kê và quản lý KNK, bao gồm các báo cáo phát thải, kế hoạch giảm thiểu KNK, và các biện pháp kiểm soát hiện có.
 2. Đăng Ký Chứng Nhận
  • Liên hệ với tổ chức chứng nhận để đăng ký dịch vụ. Tổ chức chứng nhận sẽ cung cấp thông tin chi tiết về quy trình và các yêu cầu cần thiết.
 3. Thẩm Tra và Đánh Giá
  • Tổ chức chứng nhận sẽ cử chuyên gia đến doanh nghiệp để thẩm tra và đánh giá các tài liệu và quy trình liên quan. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu của ISO 14068.
 4. Kiểm Tra Thực Tế
  • Chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp để xác minh các thông tin và biện pháp kiểm soát KNK đã được triển khai.
 5. Cấp Chứng Nhận
  • Nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các yêu cầu, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 14068. Chứng nhận này có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định và doanh nghiệp cần thực hiện các đợt đánh giá định kỳ để duy trì chứng nhận.

Chứng Nhận ISO 14044: Đánh Giá Vòng Đời Sản Phẩm

Giới Thiệu Chung Về Chứng Nhận ISO 14044

ISO 14044 là một trong những tiêu chuẩn quốc tế quan trọng thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 14000, tập trung vào đánh giá vòng đời (Life Cycle Assessment – LCA) của sản phẩm.

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách thức tiến hành LCA, từ việc xác định phạm vi, thu thập dữ liệu, đánh giá tác động đến việc diễn giải kết quả.

Chứng nhận ISO 14044 giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tác động môi trường của sản phẩm trong suốt vòng đời của nó và đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả.

Lợi Ích Của Chứng Nhận ISO 14044

 1. Minh Bạch và Hiểu Biết Sâu Rộng Về Tác Động Môi Trường
  • ISO 14044 cung cấp một phương pháp khoa học và toàn diện để đánh giá tác động môi trường của sản phẩm từ giai đoạn khai thác nguyên liệu, sản xuất, sử dụng đến xử lý sau sử dụng. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các khía cạnh môi trường của sản phẩm và đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả.
 2. Nâng Cao Uy Tín và Cạnh Tranh
  • Chứng nhận ISO 14044 giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Người tiêu dùng và đối tác kinh doanh ngày càng quan tâm đến các sản phẩm thân thiện với môi trường và có xu hướng lựa chọn các sản phẩm đã được chứng nhận bởi các tiêu chuẩn quốc tế.
 3. Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật và Tiêu Chuẩn Quốc Tế
  • ISO 14044 giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường. Điều này không chỉ giúp tránh được các rủi ro pháp lý mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.
 4. Cải Tiến Quy Trình Sản Xuất và Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường
  • Việc tiến hành đánh giá vòng đời sản phẩm giúp doanh nghiệp phát hiện ra các cơ hội cải tiến quy trình sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường. Điều này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm chi phí sản xuất.

Quy Trình Đạt Chứng Nhận ISO 14044

 1. Xác Định Phạm Vi và Mục Tiêu Đánh Giá Vòng Đời
  • Doanh nghiệp cần xác định rõ phạm vi và mục tiêu của việc đánh giá vòng đời sản phẩm. Điều này bao gồm việc xác định các giai đoạn của vòng đời sản phẩm sẽ được đánh giá và các tiêu chí cụ thể cần phân tích.
 2. Thu Thập Dữ Liệu
  • Thu thập dữ liệu chi tiết về các khía cạnh môi trường của sản phẩm trong suốt vòng đời của nó. Dữ liệu này bao gồm thông tin về nguyên liệu, năng lượng, phát thải và các tác động môi trường khác.
 3. Đánh Giá Tác Động
  • Sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích để đánh giá tác động môi trường của sản phẩm dựa trên dữ liệu đã thu thập. Quá trình này bao gồm việc xác định và phân tích các tác động đến môi trường như biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ozone, ô nhiễm không khí và nước, sử dụng tài nguyên và năng lượng.
 4. Diễn Giải Kết Quả
  • Diễn giải và trình bày kết quả đánh giá vòng đời một cách rõ ràng và dễ hiểu. Điều này bao gồm việc xác định các yếu tố quan trọng, so sánh các kịch bản khác nhau và đưa ra các khuyến nghị cải tiến.
 5. Thẩm Tra Bên Thứ Ba và Cấp Chứng Nhận
  • Để đạt chứng nhận ISO 14044, doanh nghiệp cần gửi báo cáo đánh giá vòng đời sản phẩm cho tổ chức chứng nhận để thẩm tra. Tổ chức chứng nhận sẽ kiểm tra tính chính xác và minh bạch của các thông tin và kết quả đánh giá trước khi cấp chứng nhận.

Cả hai chứng nhận ISO 14068 và ISO 14044 đều đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp quản lý và giảm thiểu tác động môi trường của các hoạt động sản xuất và sản phẩm của mình.

Đạt được các chứng nhận này không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao uy tín, cải thiện hiệu quả hoạt động và đóng góp vào nỗ lực bảo vệ môi trường toàn cầu.

NatureCert, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về các tiêu chuẩn môi trường, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong hành trình đạt các chứng nhận ISO 14068 và ISO 14044.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về quy trình và các yêu cầu cụ thể, giúp doanh nghiệp của bạn không chỉ tuân thủ mà còn vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Dịch vụ Mô tả
⭐Trung tâm thẩm tra thẩm định khí nhà kính NatureCert ✅ Kiểm kê khí nhà kính
⭐Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm ✅ Báo cáo kiểm kê khí nhà kính
⭐Hotline Hỗ trợ 24/7 ☎️ 0932.023.406
Địa chỉ: 3B49 Sky 9, 61-63 đường số 1, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0932.023.406
Email: info@naturecert.org
Website: www.naturecert.com
Fanpage: Trung tâm NatureCert

Spread the love
viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top