Khám phá NatureCert

Chứng nhận ISO 20000-1:2018 – Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

 

1. ISO 20000-1:2018 là gì?

ISO 20000-1:2018 là tiêu chuẩn quốc tế quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp các yêu cầu để tổ chức xây dựng, thi hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý dịch vụ IT hiệu quả.

2. Các yêu cầu cần phải chuẩn bị trước khi chứng nhận ISO 20000-1:2018

Trước khi tiến hành chứng nhận ISO 20000-1:2018, các doanh nghiệp cần chuẩn bị các bước sau:

 1. Đào tạo nhân viên: Đảm bảo các nhân viên có đủ kiến thức về ISO 20000-1:2018và các yêu cầu quản lý dịch vụ IT.
 2. Thiết lập hệ thống quản lý: Xây dựng các quy trình và tài liệu hướng dẫn để tuân thủ tiêu chuẩn ISO 20000-1:2018.
 3. Thiết lập hệ thống quản lý dịch vụ IT phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn.
 4. Đảm bảo có đủ tài nguyên nhân lực và vật lực để triển khai và duy trì hệ thống.
 5. Thiết lập các quy trình và hướng dẫn vận hành dịch vụ IT.
 6. Kiểm tra và đánh giá nội bộ: Thực hiện các đánh giá để đảm bảo hệ thống quản lý dịch vụ IT hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định.

3. Tóm tắc các yêu cầu theo ISO 20000-1:2018

ISO 20000-1:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (IT Service Management), đặt ra các yêu cầu để tổ chức xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý dịch vụ IT. Dưới đây là các yêu cầu chính theo ISO 20000-1:2018:

 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng:

  • Xác định rõ ràng phạm vi và lĩnh vực mà hệ thống quản lý dịch vụ IT áp dụng.
 2. Lãnh đạo và cam kết:

  • Phải có cam kết của lãnh đạo về việc cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ IT và tuân thủ các yêu cầu của ISO 20000-1:2018.
 3. Chính sách quản lý dịch vụ IT:

  • Phải có chính sách quản lý dịch vụ IT được phê duyệt và được công bố.
 4. Quản lý tài nguyên:

  • Đảm bảo có đủ tài nguyên nhân lực và vật lực để triển khai và duy trì hệ thống quản lý dịch vụ IT.
 5. Quy trình quản lý dịch vụ:

  • Thiết lập và duy trì các quy trình liên quan đến quản lý dịch vụ IT như quản lý dịch vụ, quản lý incident, quản lý problem, quản lý change, v.v.
 6. Quản lý dữ liệu và thông tin:

  • Bảo vệ và quản lý các dữ liệu và thông tin liên quan đến dịch vụ IT theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
 7. Quản lý rủi ro:

  • Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến quản lý dịch vụ IT.
 8. Quản lý cung cấp và nhà thầu:

  • Đảm bảo các nhà cung cấp và nhà thầu hợp tác tuân thủ các yêu cầu của ISO 20000-1:2018.
 9. Quản lý tiến độ dịch vụ:

  • Đảm bảo các tiến độ dịch vụ được đáp ứng và cải thiện theo thời gian.
 10. Quản lý hệ thống IT:

  • Bảo đảm hệ thống IT được quản lý hiệu quả và đảm bảo sẵn sàng cho việc cung cấp dịch vụ.
 11. Quản lý triển khai và cải tiến:

  • Thi hành các hoạt động triển khai và cải tiến hệ thống quản lý dịch vụ IT.
 12. Quản lý biện pháp khắc phục:

  • Đảm bảo biện pháp khắc phục được thực hiện kịp thời và hiệu quả.
 13. Giám sát, đánh giá và xử lý khiếu nại:

  • Giám sát, đánh giá và xử lý khiếu nại từ khách hàng và các bên liên quan.
 14. Kiểm tra, xác nhận và cải tiến:

  • Kiểm tra và xác nhận hiệu quả của hệ thống quản lý dịch vụ IT và thực hiện các biện pháp cải tiến.

Các yêu cầu này không chỉ giúp tổ chức đáp ứng các yêu cầu của ISO 20000-1:2018 mà còn là cơ sở để cải thiện liên tục quản lý dịch vụ IT và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Việc triển khai và duy trì các yêu cầu này đảm bảo tính hợp lệ, minh bạch và hiệu quả của hệ thống quản lý dịch vụ IT trong tổ chức.

Và các quy trình vận hành của công ty bạn, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Tại sao chọn NatureCert

Đề xuất giá trị đặc biệt của chúng tôi

Chuyên gia đánh giá

 

Chuyên gia đã học lớp đánh giá viên trưởng chứng nhận ISO 20000-1:2018 về và có nhiều kinh nghiệm 

Được ủy quyền thực hiện

 

Chúng tôi thực hiện đánh giá theo ủy quyền của tổ chức chứng nhận AQC.

Chấp nhận toàn cầu

 

Giấy chứng nhận ISO 20000-1:2018 do AQC cấp được công nhận UAF, EGAC và được Diễn đàn công nhận quốc tế IAF thừa nhận tòa cầu.

Chứng nhận được công nhận

ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN TOÀN CẦU 

Điều quan trọng là chứng chỉ ISO 20000-1:2018 của bạn phải có dấu công nhận toàn cầu để được khách hàng toàn cầu chấp nhận.

Chứng nhận ISO 20000-1

Được tin cậy bởi các Nhà Lãnh đạo trong Ngành

Dịch vụ chứng nhận nhanh chóng

Dịch vụ chứng nhận của chúng tôi nhanh chóng và hiệu quả giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quy định và có uy tín trên thị trường. Với chuyên môn và quy trình tối ưu hóa của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo kết quả nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

 

Quy trình chứng nhận ISO 20000-1:2018

Các bước thực hiện

Quy trình chứng nhận ISO 20000-1:2018 thường bao gồm các bước sau:

 1. Đăng ký và lập kế hoạch: Liên hệ với tổ chức chứng nhận và lên kế hoạch cho quá trình đánh giá.

 2. Đánh giá sơ bộ (nếu cần): Kiểm tra sơ bộ để xác định mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý dịch vụ IT.

 3. Đánh giá chính thức: Thực hiện đánh giá toàn diện về hệ thống quản lý dịch vụ IT theo tiêu chuẩn ISO 20000-1:2018.

 4. Cấp chứng chỉ: Sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ ISO 20000-1:2018.

 5. Đánh giá giám sát định kỳ: Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống duy trì hiệu quả và tuân thủ liên tục.
Chứng nhận ISO Đáng tin cậy

Dịch vụ của chúng tôi

Đảm bảo sự chân thực và chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của bạn

Đào tạo kiểm kê khí nhà kính

Chương trình đào tạo này được thiết kế chủ yếu cho những người quan tâm đến mọi lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh vực không khoa học như kế toán và chuyên gia tài chính liên quan đến quản lý khí nhà kính (GHG), chẳng hạn như kiểm toán viên, tư vấn…

Thẩm tra khí nhà kính ISO 14064-1/ ISO 14064-2

Thẩm định thẩm tra phát thải khí nhà kính theo dự án hoặc theo cấp độ tổ chức

Thẩm tra dấu chân cacbon sản phẩm ISO 14067

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu dấu chân cacbon sản phẩm theo ISO 14067, ISO 14044

Những gì Khách hàng của chúng tôi nói

Based on Google Reviews
Based on Yelp Reviews

Phí chứng nhận ISO 20000-1:2018

 • Phí chứng nhận ISO 20000-1:2018 phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô của tổ chức, phạm vi chứng nhận, và tổ chức chứng nhận lựa chọn. Thông thường, phí sẽ bao gồm:

  • Phí đánh giá sơ bộ
  • Phí đánh giá chính thức
  • Phí giám sát hàng năm

  Doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp với các tổ chức chứng nhận để nhận báo giá cụ thể.

Lợi ích của chứng nhận ISO 20000-1:2018

Chứng nhận ISO 20000-1:2018 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Đáp ứng yêu cầu pháp lý: Đảm bảo rằng các sản phẩm y tế được sản xuất tuân thủ các quy định pháp lý.
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh: Tăng cường sự tin tưởng của khách hàng và đối tác về chất lượng dịch vụ IT.
 • Tăng cường quản lý rủi ro: Giảm thiểu rủi ro và sự cố trong quá trình cung cấp dịch vụ IT.
  •  

Tại sao phải chọn tổ chức chứng nhận ISO 20000-1:2018 được công nhận UAF, EGAC

Việc chọn một tổ chức chứng nhận được công nhận đảm bảo rằng chứng chỉ ISO 20000-1:2018 của doanh nghiệp sẽ có giá trị toàn cầu và được công nhận rộng rãi. Các tổ chức này thường có kinh nghiệm và uy tín cao trong việc đánh giá và cấp chứng nhận, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong quá trình chứng nhận.

Việc chọn một tổ chức chứng nhận được UAF, EGAC công nhận đảm bảo tính hợp pháp và uy tín của chứng nhận ISO 20000-1:2018 trên phạm vi quốc tế, giúp tổ chức có thể tăng cường độ tin cậy và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Những câu hỏi thường gặp khi chứng nhận ISO 20000-1:2018

Câu hỏi 1: ISO 20000-1:2018 có áp dụng cho tất cả loại tổ chức không?

  • ISO 20000-1:2018 áp dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ trong tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Câu hỏi 2: Quá trình đánh giá và cấp chứng nhận ISO 20000-1:2018 mất bao lâu?

  • Thời gian đánh giá và cấp chứng nhận phụ thuộc vào quy mô và phức tạp của hệ thống quản lý dịch vụ IT của tổ chức, thông thường có thể mất từ vài tháng đến một năm.

Câu hỏi 3: Lợi ích chính của ISO 20000-1:2018 là gì?

  • ISO 20000-1:2018 giúp tổ chức cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường khả năng quản lý rủi ro, đáp ứng yêu cầu pháp lý và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Tài liệu hướng dẫn

TÀI LIỆU

Chúng tôi có các tài liệu quy định về quá trình chứng nhận và các tài liệu hữu ích khác, vui lòng tham khảo thêm.

viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top