Khám phá NatureCert

Chứng nhận ISO 45001 – Hệ thống quản lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp

 

1. ISO 45001 là gì?

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Occupational Health and Safety Management System – OHSMS). Được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ quản lý để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro và nâng cao sức khỏe nghề nghiệp trong tổ chức. Tiêu chuẩn này thay thế cho OHSAS 18001 và là tiêu chuẩn đầu tiên toàn cầu trong lĩnh vực này, được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

2. Các yêu cầu cần phải chuẩn bị trước khi chứng nhận ISO 45001

Trước khi tiến hành chứng nhận ISO 45001, doanh nghiệp cần thực hiện một số bước chuẩn bị để đảm bảo hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của mình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này:

2.1 Cam kết từ lãnh đạo

 • Cam kết lãnh đạo: Ban lãnh đạo phải cam kết mạnh mẽ trong việc thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Phát triển và truyền đạt chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp rõ ràng, cam kết bảo vệ sức khỏe và an toàn của tất cả các nhân viên.

2.2 Đánh giá rủi ro và cơ hội

 • Nhận diện rủi ro: Thực hiện đánh giá rủi ro toàn diện để xác định các mối nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường làm việc.
 • Đánh giá cơ hội: Xác định các cơ hội để cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

2.3 Thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động

 • Mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Thiết lập các mục tiêu cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, liên quan và có thời hạn (SMART) về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Kế hoạch hành động: Phát triển kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, bao gồm các biện pháp kiểm soát và hoạt động cần thiết.

2.4 Đào tạo và nhận thức

 • Đào tạo nhân viên: Đảm bảo rằng tất cả các nhân viên được đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, hiểu rõ các mối nguy hiểm và biết cách làm việc an toàn.
 • Tăng cường nhận thức: Tạo ra môi trường làm việc nơi mà nhận thức về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được nâng cao và duy trì.

2.5 Thiết lập và duy trì tài liệu

 • Tài liệu hệ thống: Phát triển và duy trì tài liệu về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm chính sách, quy trình, hướng dẫn và ghi chép.

3. Chứng nhận ISO 45001 và lợi ích so với các tiêu chuẩn khác

ISO 45001 không chỉ kế thừa các yêu cầu của OHSAS 18001 mà còn mở rộng và cải tiến nhiều khía cạnh để cung cấp một khung quản lý toàn diện hơn. So với các tiêu chuẩn khác, chứng nhận ISO 45001 mang lại nhiều lợi ích nổi bật:

3.1 Nâng cao uy tín và hình ảnh

 • Uy tín quốc tế: ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi, giúp nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.
 • Niềm tin của khách hàng và đối tác: Chứng nhận này thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, từ đó tăng cường niềm tin của khách hàng và đối tác.

3.2 Cải thiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

 • Giảm thiểu rủi ro: Tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp nhận diện và quản lý các rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp một cách hiệu quả.
 • Cải thiện hiệu suất: Bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát và thực hành tốt nhất, doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

3.3 Tuân thủ pháp luật và quy định

 • Tuân thủ pháp luật: ISO 45001 giúp doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Giảm nguy cơ vi phạm: Doanh nghiệp sẽ giảm nguy cơ bị phạt và các vấn đề pháp lý liên quan đến an toàn lao động.

3.4 Nâng cao năng suất và giảm chi phí

 • Nâng cao năng suất: Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh giúp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, từ đó tăng năng suất lao động.
 • Giảm chi phí: Giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí liên quan đến bồi thường và gián đoạn sản xuất.

Chi tiết các yêu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm.

Tại sao chọn NatureCert

Đề xuất giá trị đặc biệt của chúng tôi

Chuyên gia đánh giá

 

Chuyên gia đã học lớp đánh giá viên trưởng chứng nhận ISO 45001 về và có nhiều kinh nghiệm 

Được ủy quyền thực hiện

 

Chúng tôi thực hiện đánh giá theo ủy quyền của tổ chức chứng nhận AQC.

Chấp nhận toàn cầu

 

Giấy chứng nhận ISO 45001 do AQC cấp được công nhận UAF, EGAC và được Diễn đàn công nhận quốc tế IAF thừa nhận tòa cầu.

Chứng nhận được công nhận

ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN TOÀN CẦU IAF

Điều quan trọng là chứng chỉ ISO 45001 của bạn phải có dấu công nhận toàn cầu để được khách hàng toàn cầu chấp nhận.

Chứng nhận ISO 45001
Chứng nhận ISO 45001

Được tin cậy bởi các Nhà Lãnh đạo trong Ngành

Dịch vụ chứng nhận nhanh chóng

Dịch vụ chứng nhận của chúng tôi nhanh chóng và hiệu quả giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quy định và có uy tín trên thị trường. Với chuyên môn và quy trình tối ưu hóa của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo kết quả nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

 

Quy trình chứng nhận ISO 45001

Các bước thực hiện

Quy trình chứng nhận ISO 45001 thường bao gồm các bước sau:

 • Đăng ký và chuẩn bị: Doanh nghiệp đăng ký với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị các tài liệu cần thiết.

 • Đánh giá sơ bộ: Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá sơ bộ để kiểm tra tính sẵn sàng của hệ thống.

 • Đánh giá chính thức: Kiểm tra chi tiết các quy trình, chính sách và biện pháp kiểm soát an toàn sức khỏe nghề nghiệp

 • Cấp chứng nhận: Sau khi đánh giá thành công, doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO 45001.

 • Giám sát định kỳ: Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp vẫn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Chứng nhận ISO Đáng tin cậy

Dịch vụ của chúng tôi

Đảm bảo sự chân thực và chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của bạn

Đào tạo kiểm kê khí nhà kính

Chương trình đào tạo này được thiết kế chủ yếu cho những người quan tâm đến mọi lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh vực không khoa học như kế toán và chuyên gia tài chính liên quan đến quản lý khí nhà kính (GHG), chẳng hạn như kiểm toán viên, tư vấn…

Thẩm tra khí nhà kính ISO 14064-1/ ISO 14064-2

Thẩm định thẩm tra phát thải khí nhà kính theo dự án hoặc theo cấp độ tổ chức

Thẩm tra dấu chân cacbon sản phẩm ISO 14067

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu dấu chân cacbon sản phẩm theo ISO 14067, ISO 14044

Những gì Khách hàng của chúng tôi nói

Based on Google Reviews
Based on Yelp Reviews

Phí chứng nhận ISO 45001

 • Phí chứng nhận ISO 45001 phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô của tổ chức, phạm vi chứng nhận, và tổ chức chứng nhận lựa chọn. Thông thường, phí sẽ bao gồm:

  • Phí đánh giá sơ bộ
  • Phí đánh giá chính thức
  • Phí giám sát hàng năm

  Doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp với các tổ chức chứng nhận để nhận báo giá cụ thể.

Lợi ích của chứng nhận ISO 45001

Chứng nhận ISO 45001 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

Bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên

 • Cải thiện điều kiện làm việc: Tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, từ đó bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên.
 • Giảm tai nạn lao động: Áp dụng các biện pháp kiểm soát và quy trình an toàn giúp giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Nâng cao uy tín và hình ảnh

 • Uy tín quốc tế: Chứng nhận ISO 45001 là minh chứng cho cam kết của doanh nghiệp đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, từ đó nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
 • Niềm tin của khách hàng và đối tác: Chứng nhận này giúp tăng cường niềm tin của khách hàng và đối tác đối với doanh nghiệp.

Tuân thủ pháp luật và quy định

 • Tuân thủ pháp luật: ISO 45001 giúp doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định về an toàn và sức khỏe người lao động.

Chứng nhận ISO 45001 được công nhận UAF, EGAC và IAF

Việc chọn một tổ chức chứng nhận được công nhận đảm bảo rằng chứng chỉ ISO 45001 của doanh nghiệp sẽ có giá trị toàn cầu và được công nhận rộng rãi. Các tổ chức này thường có kinh nghiệm và uy tín cao trong việc đánh giá và cấp chứng nhận, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong quá trình chứng nhận.

Việc chọn một tổ chức chứng nhận được UAF, EGAC công nhận đảm bảo tính hợp pháp và uy tín của chứng nhận ISO 45001 trên phạm vi quốc tế, giúp tổ chức có thể tăng cường độ tin cậy và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Những câu hỏi thường gặp khi chứng nhận ISO 45001

Việc chuẩn bị cho quy trình chứng nhận ISO 45001 thường đi kèm với những câu hỏi thường gặp từ các doanh nghiệp. Dưới đây là một số câu hỏi thường xuất hiện liên quan đến quy trình chứng nhận ISO 45001:

1. ISO 45001 là gì và tại sao nó quan trọng cho doanh nghiệp?

 • ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nâng cao hiệu suất và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
 • Chứng nhận ISO 45001 giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì một môi trường làm việc an toàn, mang lại lợi ích về hình ảnh, tăng cường niềm tin của khách hàng và đối tác, cùng với các lợi ích kinh tế do giảm chi phí liên quan đến tai nạn lao động.

2. Lợi ích của chứng nhận ISO 45001 là gì?

 • Bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên.
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Giảm thiểu rủi ro, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • Cải thiện hiệu suất lao động và giảm chi phí liên quan đến bồi thường và pháp lý.

3. Quy trình chứng nhận ISO 45001 như thế nào?

 • Đăng ký và chuẩn bị: Doanh nghiệp chọn tổ chức chứng nhận, chuẩn bị tài liệu về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Đánh giá sơ bộ: Tổ chức chứng nhận đánh giá tính sẵn sàng ban đầu của hệ thống.
 • Đánh giá chính thức: Kiểm tra chi tiết các quy trình và biện pháp kiểm soát.
 • Cấp chứng nhận: Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận sau khi đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu.
 • Giám sát định kỳ: Kiểm tra định kỳ để duy trì và cải thiện hệ thống.

4. Thời gian và chi phí để đạt chứng nhận ISO 45001 là bao lâu?

 • Thời gian và chi phí cụ thể phụ thuộc vào quy mô và điều kiện của từng doanh nghiệp.
 • Quy trình chứng nhận thường kéo dài từ vài tháng đến một năm, phụ thuộc vào sự chuẩn bị và khả năng triển khai của doanh nghiệp.
 • Chi phí bao gồm các phí đánh giá sơ bộ, đánh giá chính thức và các chi phí giám sát định kỳ, cũng như các chi phí nội bộ cho việc thực hiện các biện pháp cần thiết.

5. Làm thế nào để chuẩn bị tốt cho đánh giá ISO 45001?

 • Cam kết của lãnh đạo và ban điều hành.
 • Đào tạo nhân viên và nâng cao nhận thức về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Đánh giá rủi ro và cơ hội để xác định các mối nguy hiểm và cơ hội cải thiện.
 • Phát triển chính sách và quy trình liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể.

6. Những thay đổi so với tiêu chuẩn OHSAS 18001?

 • ISO 45001 là tiêu chuẩn thay thế OHSAS 18001, mở rộng phạm vi và cải tiến các yêu cầu về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • ISO 45001 tập trung nhiều hơn vào việc tham gia của lãnh đạo và cải thiện liên tục, đồng thời tích hợp với các yêu cầu quản lý khác như ISO 9001 và ISO 14001.

7. Chứng nhận ISO 45001 có hiệu lực trong bao lâu?

 • Chứng nhận ISO 45001 thường có thời hạn từ 3 năm.
 • Để duy trì chứng nhận, doanh nghiệp cần thực hiện các kiểm tra giám sát định kỳ và đảm bảo hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vẫn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

8. ISO 45001 được công nhận bởi tổ chức nào?

 • ISO 45001 được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO).
 • Chứng nhận ISO 45001 được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận uy tín trên toàn cầu, bao gồm các tổ chức được công nhận bởi các thành viên của IAF (International Accreditation Forum).

Những câu hỏi này cung cấp một cái nhìn tổng quát về quy trình chứng nhận ISO 45001 và các vấn đề liên quan, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này và chuẩn bị tốt hơn cho quy trình chứng nhận.

Tài liệu hướng dẫn

TÀI LIỆU

Chúng tôi có các tài liệu quy định về quá trình chứng nhận và các tài liệu hữu ích khác, vui lòng tham khảo thêm.

viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top