Khám phá NatureCert

Chứng nhận ISO 50001:2018 – Hệ thống quản lý năng lượng

 

1. ISO 50001:2018 là gì?

ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý năng lượng (EnMS), được phát triển để giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí và tăng cường bền vững. Đây là một công cụ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

2. Các yêu cầu cần phải chuẩn bị trước khi chứng nhận ISO 50001

Trước khi tiến hành chứng nhận ISO 50001, doanh nghiệp cần thực hiện một số bước chuẩn bị để đảm bảo hệ thống quản lý năng lượng của mình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này:

2.1 Cam kết từ lãnh đạo

 • Cam kết lãnh đạo: Ban lãnh đạo phải cam kết mạnh mẽ trong việc thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý năng lượng.
 • Chính sách năng lượng: Phát triển và truyền đạt chính sách năng lượng rõ ràng, cam kết ử dụng hiệu quả năng lượng.

2.2 Đánh giá rủi ro và cơ hội

 • Nhận diện rủi ro: Thực hiện đánh giá rủi ro toàn diện để xác định các mối nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn trong quản lý và sử dụng năng lượng.
 • Đánh giá cơ hội: Xác định các cơ hội để cải thiện hiệu suất năng lượng.

2.3 Thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động

 • Mục tiêu năng lượng: Thiết lập các mục tiêu cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, liên quan và có thời hạn (SMART) về năng lượng.
 • Kế hoạch hành động: Phát triển kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, bao gồm các biện pháp kiểm soát và hoạt động cần thiết.

2.4 Đào tạo và nhận thức

 • Đào tạo nhân viên: Đảm bảo rằng tất cả các nhân viên được đào tạo về năng lượng, hiểu rõ các mối nguy hiểm và biết cách làm việc an toàn.
 • Tăng cường nhận thức: Tạo ra môi trường làm việc nơi mà nhận thức về năng lượng được nâng cao và duy trì.

2.5 Thiết lập và duy trì tài liệu

 • Tài liệu hệ thống: Phát triển và duy trì tài liệu về hệ thống quản lý năng lượng, bao gồm chính sách, quy trình, hướng dẫn và ghi chép.

3. Chứng nhận ISO 50001 và lợi ích so với các tiêu chuẩn khác

Chứng nhận ISO 50001 không chỉ đơn thuần là một văn bản tiêu chuẩn, mà là một cam kết của doanh nghiệp trong việc quản lý năng lượng hiệu quả và bền vững. Dưới đây là một số lợi ích chính mà ISO 50001 mang lại cho các tổ chức:

 • Tiết kiệm chi phí: Bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, các doanh nghiệp có thể giảm chi phí vận hành và sản xuất.

 • Nâng cao hiệu quả năng lượng: ISO 50001 cung cấp khung tham chiếu cho việc xác định, triển khai và duy trì các biện pháp tiết kiệm năng lượng, từ đó cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

 • Đáp ứng yêu cầu pháp lý: Tiêu chuẩn giúp các tổ chức tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến quản lý năng lượng và môi trường.

 • Tăng cường uy tín và hình ảnh: Chứng nhận ISO 50001 góp phần tăng cường uy tín của doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Chi tiết các yêu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm.

Tại sao chọn NatureCert

Đề xuất giá trị đặc biệt của chúng tôi

Chuyên gia đánh giá

 

Chuyên gia đã học lớp đánh giá viên trưởng chứng nhận ISO 50001 về và có nhiều kinh nghiệm 

Được ủy quyền thực hiện

 

Chúng tôi thực hiện đánh giá theo ủy quyền của tổ chức chứng nhận AQC.

Chấp nhận toàn cầu

 

Giấy chứng nhận ISO 50001 do AQC cấp được công nhận UAF, EGAC và được Diễn đàn công nhận quốc tế IAF thừa nhận tòa cầu.

Chứng nhận được công nhận

ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN TOÀN CẦU IAF

Điều quan trọng là chứng chỉ ISO 50001 của bạn phải có dấu công nhận toàn cầu để được khách hàng toàn cầu chấp nhận.

Chứng nhận ISO 50001

Được tin cậy bởi các Nhà Lãnh đạo trong Ngành

Dịch vụ chứng nhận nhanh chóng

Dịch vụ chứng nhận của chúng tôi nhanh chóng và hiệu quả giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quy định và có uy tín trên thị trường. Với chuyên môn và quy trình tối ưu hóa của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo kết quả nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

 

Quy trình chứng nhận ISO 50001

Các bước thực hiện

Quy trình chứng nhận ISO 50001 thường bao gồm các bước sau:

 • Đăng ký và chuẩn bị: Doanh nghiệp đăng ký với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị các tài liệu cần thiết.

 • Đánh giá sơ bộ: Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá sơ bộ để kiểm tra tính sẵn sàng của hệ thống.

 • Đánh giá chính thức: Kiểm tra chi tiết các quy trình, chính sách và biện pháp kiểm soát hiệu suất năng lượng

 • Cấp chứng nhận: Sau khi đánh giá thành công, doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO 50001.

 • Giám sát định kỳ: Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý năng lượng vẫn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Chứng nhận ISO Đáng tin cậy

Dịch vụ của chúng tôi

Đảm bảo sự chân thực và chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của bạn

Đào tạo kiểm kê khí nhà kính

Chương trình đào tạo này được thiết kế chủ yếu cho những người quan tâm đến mọi lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh vực không khoa học như kế toán và chuyên gia tài chính liên quan đến quản lý khí nhà kính (GHG), chẳng hạn như kiểm toán viên, tư vấn…

Thẩm tra khí nhà kính ISO 14064-1/ ISO 14064-2

Thẩm định thẩm tra phát thải khí nhà kính theo dự án hoặc theo cấp độ tổ chức

Thẩm tra dấu chân cacbon sản phẩm ISO 14067

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu dấu chân cacbon sản phẩm theo ISO 14067, ISO 14044

Những gì Khách hàng của chúng tôi nói

Based on Google Reviews
Based on Yelp Reviews

Phí chứng nhận ISO 50001

 • Phí chứng nhận ISO 50001 phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô của tổ chức, phạm vi chứng nhận, và tổ chức chứng nhận lựa chọn. Thông thường, phí sẽ bao gồm:

  • Phí đánh giá sơ bộ
  • Phí đánh giá chính thức
  • Phí giám sát hàng năm

  Doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp với các tổ chức chứng nhận để nhận báo giá cụ thể.

Lợi ích của chứng nhận ISO 50001

Chứng nhận ISO 50001 không chỉ đơn thuần là một văn bản tiêu chuẩn, mà là một cam kết của doanh nghiệp trong việc quản lý năng lượng hiệu quả và bền vững. Dưới đây là một số lợi ích chính mà ISO 50001 mang lại cho các tổ chức:

 • Tiết kiệm chi phí: Bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, các doanh nghiệp có thể giảm chi phí vận hành và sản xuất.

 • Nâng cao hiệu quả năng lượng: ISO 50001 cung cấp khung tham chiếu cho việc xác định, triển khai và duy trì các biện pháp tiết kiệm năng lượng, từ đó cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

 • Đáp ứng yêu cầu pháp lý: Tiêu chuẩn giúp các tổ chức tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến quản lý năng lượng và môi trường.

 • Tăng cường uy tín và hình ảnh: Chứng nhận ISO 50001 góp phần tăng cường uy tín của doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Chứng nhận ISO 50001 được công nhận UAF, EGAC và IAF

Việc chọn một tổ chức chứng nhận được công nhận đảm bảo rằng chứng chỉ ISO 50001 của doanh nghiệp sẽ có giá trị toàn cầu và được công nhận rộng rãi. Các tổ chức này thường có kinh nghiệm và uy tín cao trong việc đánh giá và cấp chứng nhận, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong quá trình chứng nhận.

Việc chọn một tổ chức chứng nhận được UAF, EGAC công nhận đảm bảo tính hợp pháp và uy tín của chứng nhận ISO 50001 trên phạm vi quốc tế, giúp tổ chức có thể tăng cường độ tin cậy và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Những câu hỏi thường gặp khi chứng nhận ISO 50001

1. ISO 50001 là gì và lợi ích của việc áp dụng?

ISO 50001 là gì? ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý năng lượng (EnMS), cung cấp khung tham chiếu để các tổ chức cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí và tăng cường bền vững.

Lợi ích của việc áp dụng ISO 50001?

 • Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí vận hành và năng lượng.
 • Nâng cao hiệu quả năng lượng: Tối ưu hóa sử dụng năng lượng và tăng cường hiệu quả.
 • Tuân thủ pháp lý: Đáp ứng các yêu cầu pháp lý về quản lý năng lượng và bảo vệ môi trường.
 • Cải thiện hình ảnh và uy tín: Tăng cường uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

2. Quy trình chứng nhận ISO 50001 diễn ra như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch

 • Xác định mục tiêu và phạm vi áp dụng.
 • Phân công người chịu trách nhiệm.

Bước 2: Triển khai và vận hành

 • Phát triển hệ thống quản lý năng lượng.
 • Thực hiện đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên.

Bước 3: Đánh giá và đánh giá lại

 • Đánh giá hiệu quả hệ thống.
 • Xem xét lại và cải tiến liên tục.

Bước 4: Đánh giá bên ngoài

 • Tổ chức chứng nhận độc lập thực hiện đánh giá và phê duyệt.

Bước 5: Cấp chứng nhận

 • Cấp chứng nhận ISO 50001 cho tổ chức sau khi hoàn thành các yêu cầu.

3. Thời gian và chi phí để đạt chứng nhận ISO 50001 là bao nhiêu?

Thời gian và chi phí để đạt chứng nhận ISO 50001 phụ thuộc vào kích thước và tính phức tạp của tổ chức, mức độ chuẩn bị sẵn có và sự cam kết từ lãnh đạo. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí bao gồm đào tạo, phát triển hệ thống, và các hoạt động đánh giá và cải tiến.

4. Lợi ích và giá trị thực của ISO 50001 đối với doanh nghiệp?

ISO 50001 mang lại lợi ích rõ ràng bao gồm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Đây cũng là một cách để cải thiện hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp, tăng cường sự tin tưởng từ khách hàng và cộng đồng.

5. Làm thế nào để chuẩn bị tốt cho đánh giá và đạt chứng nhận ISO 50001?

 • Đảm bảo sự cam kết từ lãnh đạo và sự hỗ trợ từ các phòng ban liên quan.
 • Thiết lập mục tiêu rõ ràng và phương pháp đo lường hiệu quả.
 • Đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên về các quy trình và biện pháp tiết kiệm năng lượng.
 • Liên tục đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng.

Những câu hỏi này cung cấp một cái nhìn tổng quát về quy trình chứng nhận ISO 50001 và các vấn đề liên quan, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này và chuẩn bị tốt hơn cho quy trình chứng nhận.

Tài liệu hướng dẫn

TÀI LIỆU

Chúng tôi có các tài liệu quy định về quá trình chứng nhận và các tài liệu hữu ích khác, vui lòng tham khảo thêm.

viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top