Hướng dẫn Kiểm kê Khí nhà kính theo Thông tư 17/2022/TT-BTNMT

Spread the love

1. Giới thiệu

Thông tư 17/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) quy định chi tiết về kiểm kê khí nhà kính (KNK) trong lĩnh vực quản lý chất thải. Thông tư này nhằm mục tiêu tăng cường quản lý, giám sát và giảm thiểu khí nhà kính phát sinh từ các hoạt động xử lý chất thải. Hướng dẫn này sẽ giúp các cơ sở xử lý chất thải hiểu rõ quy trình kiểm kê và tuân thủ các yêu cầu của Thông tư.

2. Các bước Kiểm kê Khí nhà kính

Bước 1: Xác định phạm vi và đối tượng kiểm kê

 • Phạm vi: Bao gồm tất cả các hoạt động xử lý chất thải tại cơ sở, như xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý nước thải và chôn lấp rác thải.
 • Đối tượng: Các cơ sở xử lý chất thải, bao gồm nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, cơ sở xử lý nước thải và bãi chôn lấp rác thải.

Bước 2: Thu thập dữ liệu

 • Dữ liệu hoạt động: Ghi nhận tất cả các hoạt động xử lý chất thải tại cơ sở, bao gồm khối lượng rác thải xử lý, loại và lượng hóa chất sử dụng, năng lượng tiêu thụ và bất kỳ hoạt động nào khác có liên quan.
 • Dữ liệu phát thải: Ghi nhận lượng khí nhà kính phát sinh từ các hoạt động xử lý chất thải, bao gồm CO2, CH4, N2O và các khí khác.

Bước 3: Tính toán phát thải khí nhà kính

 • Sử dụng các hệ số phát thải: Áp dụng các hệ số phát thải theo quy định trong Thông tư 17/2022/TT-BTNMT để tính toán lượng KNK phát sinh từ mỗi hoạt động.
 • Công thức tính toán: Áp dụng công thức tính toán theo hướng dẫn trong Thông tư để đảm bảo tính chính xác của kết quả kiểm kê.

Bước 4: Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính

 • Nội dung báo cáo: Báo cáo kiểm kê phải bao gồm tất cả các dữ liệu thu thập được, kết quả tính toán lượng KNK phát sinh, và các biện pháp giảm phát thải đã và đang được thực hiện tại cơ sở.
 • Biểu mẫu báo cáo: Sử dụng các biểu mẫu báo cáo theo quy định của Bộ TN&MT để đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng trong việc kiểm tra, giám sát.

Bước 5: Gửi báo cáo kiểm kê

 • Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính phải được lập và gửi về Bộ TN&MT hàng năm theo đúng thời hạn quy định.
 • Hình thức gửi báo cáo: Báo cáo có thể được gửi qua hệ thống quản lý trực tuyến của Bộ TN&MT hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý môi trường địa phương.

3. Các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính

 • Áp dụng công nghệ tiên tiến: Sử dụng các công nghệ xử lý chất thải hiện đại và hiệu quả hơn để giảm thiểu phát thải khí nhà kính.
 • Tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải: Khuyến khích việc tái chế và tái sử dụng chất thải để giảm lượng rác thải chôn lấp và phát thải KNK.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý: Cải thiện quy trình quản lý và giám sát để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm kê và giảm phát thải khí nhà kính.
https://naturecert.org/vi/

4. Quy trình Kiểm kê Khí nhà kính cấp cơ sở

4.1. Xác định nguồn phát thải

 • Nguồn phát thải: Xác định các nguồn phát thải khí nhà kính trong phạm vi cơ sở, bao gồm:
  • Nguồn nhiên liệu đốt trong
  • Quá trình xử lý chất thải
  • Nguồn năng lượng tiêu thụ
  • Các nguồn khác có liên quan.

4.2. Thu thập số liệu hoạt động

 • Số liệu hoạt động: Thu thập các thông tin liên quan đến hoạt động của cơ sở, bao gồm:
  • Lượng nhiên liệu tiêu thụ (lít, kg)
  • Lượng chất thải xử lý (tấn)
  • Lượng năng lượng tiêu thụ (kWh, MJ)
  • Các thông số kỹ thuật và vận hành liên quan.

4.3. Lựa chọn hệ số phát thải

 • Hệ số phát thải: Áp dụng các hệ số phát thải theo quy định tại Thông tư và các hướng dẫn liên quan, bao gồm:
  • Hệ số phát thải từ đốt nhiên liệu
  • Hệ số phát thải từ xử lý chất thải
  • Hệ số phát thải từ tiêu thụ năng lượng.

4.4. Tính toán phát thải khí nhà kính

 • Công thức tính toán: Phaˊt thải=Hoạt động×Hệ soˆˊ phaˊt thải
  • Trong đó:
   • Phát thải: Lượng khí nhà kính phát thải (kg CO2-eq).
   • Hoạt động: Số liệu hoạt động (đơn vị tùy thuộc vào nguồn phát thải).
   • Hệ số phát thải: Hệ số phát thải khí nhà kính (kg CO2-eq/đơn vị hoạt động).

5.5. Báo cáo kết quả kiểm kê

 • Báo cáo kiểm kê: Lập báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính theo biểu mẫu quy định tại Thông tư, bao gồm:
  • Thông tin về cơ sở
  • Mô tả các nguồn phát thải
  • Số liệu hoạt động và hệ số phát thải sử dụng
  • Kết quả tính toán phát thải
  • Kiến nghị và biện pháp giảm thiểu phát thải (nếu có).

5. Ví dụ cụ thể

5.1. Ví dụ về tính toán phát thải khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu

Giả sử một cơ sở tiêu thụ 5000 lít dầu diesel trong năm, và hệ số phát thải của dầu diesel là 2,68 kg CO2-eq/lít.

Áp dụng công thức: Phaˊt thải=5000 lıˊt×2,68 kg CO2-eq/lıˊt=13400 kg CO2

5.2. Ví dụ về tính toán phát thải khí nhà kính từ xử lý chất thải

Giả sử cơ sở xử lý 200 tấn chất thải sinh hoạt trong năm, với hệ số phát thải từ xử lý chất thải là 0,05 tấn CO2-eq/tấn.

Áp dụng công thức: Phaˊt thải=200 taˆˊn×0,05 taˆˊn CO2-eq/taˆˊn=10 taˆˊn CO2-eq

6. Kết luận

Hướng dẫn trên đã cung cấp các bước cơ bản để thực hiện kiểm kê khí nhà kính ở cấp cơ sở theo Thông tư 17/2022/TT-BTNMT. Việc thực hiện kiểm kê đúng cách sẽ giúp các cơ sở hiểu rõ và kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính, góp phần vào việc bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tham khảo

 • Thông tư 17/2022/TT-BTNMT: Link
 • Quy định về kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải: Link
Dịch vụ Mô tả
⭐Trung tâm thẩm định thiết bị xác định kính kính NatureCert ✅  Kiểm tra kính thước đo
⭐Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm ✅ Báo cáo kiểm tra kính kính
⭐Hotline hỗ trợ 24/7 ☎️ 0932.023.406
Địa chỉ: 3B49 Sky 9, 61-63 đường số 1, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0932.023.406
E-mail: info@naturecert.org
Trang mạng: www.naturecert.com
Trang thông tin: Trung tâm NatureCert

Spread the love
viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top