9 bước kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi đơn giản nhất

Spread the love

Chính phủ Việt Nam cũng như khách hàng (nhãn hàng, người tiêu dùng) ngày càng hướng đến các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hiệu quả năng lượng và phát thải khí nhà kính đặc biệt là khí nhà kính ngành chăn nuôi. Vậy khí nhà kính ngành chăn nuôi là gì? Quy trình kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi như thế nào? Cùng Naturecert đi tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

1. Khí nhà kính ngành chăn nuôi là gì?

Khí thải nhà kính trong ngành chăn nuôi là các loại khí gây hiệu ứng nhà kính được phát sinh từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và các động vật khác. Các khí chính bao gồm metan (CH₄) từ quá trình tiêu hóa và quản lý phân chuồng, nitơ oxit (N₂O) từ phân chuồng và phân bón, và dioxide carbon (CO₂) từ việc sử dụng năng lượng trong hoạt động chăn nuôi.

Xem thêm: Thẩm định và thẩm tra báo cáo khí nhà kính ISO 14064-2 

Khí nhà kính ngành chăn nuôi nằm 1 trong 6 lĩnh vực bắt buộc phải kiểm kê theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP

2. Tại sao cần kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi?

2.1. Tuân thủ theo quy định pháp luật

Căn cứ theo khoản 1, Điều 6 của Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định rõ: Công ty kinh doanh về ngành chăn nuôi có tổng mức tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên thuộc một trong 6 lĩnh vực bắt buộc thực hiện kiểm kê khí nhà kính hằng năm.

2.2. Cải thiện hiệu quả kinh tế

Kiểm kê khí nhà kính gián tiếp giúp cải thiện hiệu quả kinh tế nhưng quan trọng.  Qua kiểm kê, doanh nghiệp có thể nhận ra các khâu tiêu thụ năng lượng và tài nguyên không hiệu quả. Từ đó đưa ra biện pháp tối ưu hóa quản lý tài nguyên và năng lượng, giảm chi phí xử lý chất thải nhờ công nghệ biogas, và nâng cao hiệu suất sản xuất qua việc cải thiện sức khỏe vật nuôi. 

2.3. Cải thiện hình ảnh doanh nghiệp

Kiểm kê khí nhà kính trong ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Bằng việc minh bạch và chia sẻ kết quả của quá trình kiểm kê, doanh nghiệp thể hiện sự cam kết và trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động tiêu cực đến hành tinh. Hành động này tạo dựng lòng tin và uy tín từ phía khách hàng, đối tác và cộng đồng, từ đó củng cố và tăng giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. 

Thêm vào đó, việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng tạo ra cơ hội để tiếp cận khách hàng quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ xanh, thúc đẩy tiếp thị xanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi không chỉ tuân theo quy định pháp luật mà còn nhiều lợi ích to lớn khác

Xem thêm: Thẩm tra báo cáo khí nhà kính ISO 14064-1 

3. Quy trình kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi

Bước 1: Xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi

Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được căn cứ theo hướng dẫn kiểm kê quốc gia khí nhà kính phiên bản năm 2006 (sau đây gọi tắt là hướng dẫn IPCC 2006) và hướng dẫn kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2019 hoàn thiện cho IPCC 2006 (sau đây gọi tắt là hướng dẫn IPCC 2019).

Phương pháp kiểm kê chi tiết cho từng tiểu lĩnh vực được thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2022/BTNMT.

Bước 2: Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính

Hệ số phát thải được sử dụng để kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được áp dụng theo danh mục hệ số phát thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

Bước 3: Thu thập số liệu kiểm kê khí nhà kính

Số liệu hoạt động để kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được tham khảo từ hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019. Nguồn số liệu hoạt động được thu thập từ Tổng cục thống kê, các cơ quan có liên quan ở cả trung ương và địa phương.

Nguyên tắc thu thập số liệu hoạt động thực hiện theo quy định tại Phụ lục I.2 Thông tư 17/2022/BTNMT:

 • Xác định, đánh giá và lập tài liệu các nguồn số liệu.
 • Sử dụng số liệu hiện có từ các Cơ quan thống kê quốc gia và các nguồn số liệu chính thống khác sẵn có và thích hợp để sử dụng trong kiểm kê khí khí nhà kính. Phối hợp làm việc chặt chẽ với các bên cung cấp số liệu để đảm bảo chất lượng số liệu, giảm thiểu sự trùng lặp và tăng hiệu quả.
 • Tập trung vào việc thu thập số liệu cần thiết để cải thiện ước tính của các nguồn phát thải chính.
 • Thu thập số liệu/thông tin ở mức độ chi tiết phù hợp với phương pháp được sử dụng.
 • Thu thập thông tin về độ không chắc chắn, cho cả hệ số phát thải và số liệu hoạt động.
 • Thu thập số liệu theo thời gian một cách nhất quán và liên tục.
 • Ghi chép đầy đủ tất cả các hoạt động thu thập số liệu, các quyết định và nguồn số liệu và lưu trữ thông tin này.
 • Thiết lập một hệ thống để cải tiến thu thập số liệu liên tục:

+ Các thủ tục thu thập số liệu cải thiện lặp đi lặp lại chất lượng của kiểm kê khí nhà kính phù hợp với số liệu các mục tiêu chất lượng (ví dụ: tính minh bạch, tính nhất quán, tính so sánh được, tính đầy đủ và độ chính xác)

+ Xem xét các hoạt động thu thập số liệu và các nhu cầu phương pháp luận một cách thường xuyên, để hướng dẫn cải thiện kiểm kê khí nhà kính;

+ Thực hiện các hoạt động thu thập số liệu (ưu tiên nguồn lực, lập kế hoạch, thực hiện, tài liệu, v.v.) dẫn đến cải tiến liên tục các bộ số liệu được sử dụng trong kiểm kê.

 • Đảm bảo tính nhất quán, đầy đủ, có thể so sánh, chính xác và minh bạch theo hướng dẫn về Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng (QA/QC).

 Bước 4: Tính toán phát thải khí nhà kính ngành chăn nuôi

Việc tính toán phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực căn cứ theo các phương pháp kiểm kê khí nhà kính được quy định tại Bước 1.

Kết quả kiểm kê khí nhà kính được tính toán, tổng hợp trên cơ sở các biểu mẫu về số liệu hoạt động, hệ số phát thải, hệ số nóng lên toàn cầu cho các nguồn phát thải, hấp thụ được kiểm kê khí nhà kính của lĩnh vực chất thải.

Bước 5: Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính

Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006 và hướng dẫn IPCC 2019.

Các hoạt động trong quy trình bao gồm:

 • Kiểm tra sự toàn diện, chính xác và đầy đủ của số liệu
 • Kiểm tra các giả thuyết và tiêu chuẩn chọn lựa số liệu hoạt động, hệ số phát thải, và những hệ số chuyển đổi
 • Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo
 • Kiểm tra phần tổng hợp số liệu
 • Kiểm tra tính liên tục của số liệu

Bước 6: Đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính

Quy trình đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019. Các hoạt động trong quy trình này được thực hiện bởi các cơ quan không tham gia vào quá trình kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

Bước 7: Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê khí nhà kính

Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019. Xác định độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, hệ số phát thải, kết quả tính toán trong quá trình kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi. Sau đó, xây dựng bảng tổng hợp độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

Bước 8: Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi

Việc tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực kỳ trước được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Phát hiện ra sai sót trong kết quả tính toán lượng phát thải khí nhà kính.
 • Có thay đổi về các phương pháp định lượng khí nhà kính, số liệu hoạt động và hệ số phát thải.

Bước 9: Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được xây dựng theo Mẫu số 04, Phụ lục II Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn.

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo mẫu số 04, Phụ lục II Nghị định 06/2022/NĐ-CP

Xem thêm: Thẩm tra báo cáo dấu chân carbon sản phẩm ISO 14067 

4. Kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi tại Naturecert

 • Thực hiện đầy đủ, chính xác: Tuân thủ chính xác tiêu chuẩn ISO 14064 và Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Nắm bắt kịp thời các quy định mới về giảm phát thải trong chăn nuôi, giúp doanh nghiệp hạn chế mọi rủi ro pháp lý.
 • Đội ngũ chuyên gia hàng đầu: Với chuyên gia giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Naturecert nghiên cứu và phân tích sâu mô hình phát thải nhà kính, nhận dạng cơ hội giảm phát thải và đưa ra các đề xuất hiệu quả.
 • Hỗ trợ trước, trong và sau dịch vụ: Đồng hành cùng doanh nghiệp xử lý tận gốc mọi vấn đề, đưa ra các giải pháp đến khi doanh nghiệp nhìn thấy sự thành công và bắt đầu thích nghi với những thay đổi. Hỗ trợ lập báo cáo thường niên về kết quả và kế hoạch sử dụng năng lượng, phát thải khí nhà kính.
 • Hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời: Với đội ngũ chuyên gia phủ khắp các tỉnh thành, Naturecert bám sát thực tiễn hoạt động, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
⭐Trung tâm thẩm tra thẩm định khí nhà kính NatureCert ✅ Kiểm kê khí nhà kính
⭐Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm ✅ Báo cáo kiểm kê khí nhà kính
⭐Hotline Hỗ trợ 24/7 ☎️ 0932.023.406

5. Lời kết

Bài viết trên là hướng dẫn chi tiết về quy trình kiểm kê khí nhà kính ngành chăn nuôi. Hy vọng đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin bổ ích. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về khí nhà kính, xin vui lòng liên hệ Hotline 093 202 34 06, chuyên viên Naturecert luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. 

Thông tin liên hệ tư vấn NatureCert

NatureCert là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về thẩm định và thẩm tra báo cáo khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO. Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết về các dịch vụ này, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua các thông tin sau:

Address: 3B49 Sky 9, 61-63 đường số 1, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 0932023406

Email: info@naturecert.org

Website: www.naturecert.com
Email: info@naturecert.org
Fanpage chính: Trung tâm NatureCert

Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và kinh nghiệm, NatureCert cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất trong việc đánh giá và báo cáo về khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.


Spread the love
viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top