Quy trình xây dựng và chứng nhận ISO 14001 mới nhất 2024

Spread the love

Quy trình xây dựng và chứng nhận ISO 14001 được thực hiện như thế nào? Đây chắc hẳn là thắc mắc của nhiều người khi tìm hiểu về ISO 14001. Hãy cùng NatureCert đi tìm lời giải trong bài viết dưới đây nhé!

1. Đối tượng tham gia trong quy trình xây dựng và chứng nhận ISO 14001

Có 4 nhóm đối tượng tham gia vào quy trình thực hiện ISO 14001:2015 của một tổ chức, bao gồm: 

1.1. Ban lãnh đạo của tổ chức

Nhóm này có trách nhiệm định hướng sự phát triển của tổ chức. Mọi mục tiêu, chính sách, kế hoạch và quy trình ISO 14001 trước khi áp dụng đều cần sự phê duyệt của lãnh đạo. Họ cũng ra quyết định và chỉ đạo trong các tình huống khẩn cấp.

1.2.Cán bộ công nhân viên của tổ chức

Cán bộ công nhân viên của tổ chức là những người trực tiếp thực hiện các hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Họ biến những kế hoạch của Ban lãnh đạo thành hiện thực. Nếu có cơ chế khuyến khích phù hợp, họ không chỉ làm đúng nhiệm vụ mà còn làm tốt hơn, đóng góp sáng tạo, giúp Hệ thống quản lý môi trường cải tiến hiệu quả.

1.3. Cơ quan chứng nhận ISO 14001

Nhân sự của tổ chức là những người thực hiện trực tiếp các hoạt động theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001:2015. Họ biến các kế hoạch của Ban lãnh đạo thành hiện thực. Nếu có cơ chế khuyến khích phù hợp, họ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn làm tốt hơn, với sự sáng tạo và đóng góp, giúp Hệ thống quản lý môi trường cải tiến hiệu quả.

1.4. Đơn vị tư vấn ISO 14001

Hầu hết các tổ chức đều gặp khó khăn khi áp dụng và đăng ký chứng nhận ISO 14001:2015. Đội ngũ chuyên gia của các đơn vị tư vấn sẽ giúp tổ chức giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện ISO 14001 và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục chứng nhận cũng như duy trì chứng nhận.

Đối tượng tham gia trong quy trình xây dựng và chứng nhận ISO 14001
Đối tượng tham gia trong quy trình xây dựng và chứng nhận ISO 14001

Xem thêm: Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường 

2. Quy trình chứng nhận ISO 14001

2.1. Thành lập các bộ phận chuyên trách

Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo môi trường – EMR, thành lập Ban ISO, bổ nhiệm trưởng Ban ISO và tạo lập đội ứng phó tình huống khẩn cấp.

2.2. Khảo sát thực trạng

Tiến hành đánh giá sơ bộ để xác định điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức trong việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường, đồng thời xác định các yêu cầu pháp lý về môi trường và mong đợi của các bên liên quan.

2.3. Đào tạo về ISO 14001

Lựa chọn chuyên gia đào tạo ISO 14001 để tổ chức khóa đào tạo nhận thức cho Đại diện lãnh đạo môi trường, các thành viên Ban ISO và một số nhân viên liên quan. Khóa đào tạo cần làm rõ các điều khoản và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cũng như phương pháp và công cụ cần thiết để xây dựng Hệ thống quản lý môi trường. Kết thúc khóa học cần có bài kiểm tra để đánh giá hiệu quả của hoạt động đào tạo.

2.4. Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý môi trường 

Ban ISO chịu trách nhiệm lập kế hoạch xây dựng Hệ thống quản lý môi trường, phân công công việc cụ thể cho từng phòng/ban, đơn vị, bộ phận liên quan. Kế hoạch cần xác định rõ ai chịu trách nhiệm chính, kết quả dự kiến và thời gian hoàn thành công việc.

2.5. Soạn thảo quy trình, tài liệu ISO 14001

Để đảm bảo việc triển khai kế hoạch áp dụng ISO 14001 diễn ra thuận lợi, tổ chức cần thiết lập các quy trình, tài liệu, và hướng dẫn công việc chi tiết. Ban ISO đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này và chịu trách nhiệm chủ yếu. Sau khi hoàn thành, tất cả các quy trình và tài liệu cần được chuyển giao lên cấp lãnh đạo để phê duyệt.

2.6. Đo đạc thông số

Dựa trên kết quả khảo sát ban đầu, tổ chức thực hiện đo lường các chỉ số môi trường tại cơ sở như chất thải, nước thải, khí thải, và tiếng ồn để đánh giá chi tiết tình trạng môi trường của mình.

2.7. Hoàn thiện hạ tầng 

Tổ chức cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng và xây dựng, bảo trì các hệ thống xử lý chất thải, nước thải, và khí thải, đồng thời áp dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường khi cần thiết.

2.8. Triển khai áp dụng 14001 

Các phòng/ban, đơn vị, bộ phận thực hiện các quy trình, tài liệu, và biểu mẫu đã được lãnh đạo phê duyệt vào thực tế. Quá trình triển khai ISO 14001 cần đảm bảo tuân thủ nghiêm các hướng dẫn công việc đã được xác định.

Quy trình chứng nhận ISO 14001
Quy trình chứng nhận ISO 14001

2.9. Đào tạo đánh giá nội bộ

Các thành viên Ban ISO được đào tạo để có kỹ năng đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. Chỉ những cá nhân hoàn thành bài kiểm tra mới được phép thực hiện đánh giá nội bộ.

Doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá các mặt sau:

  • Đạt được mức độ hoàn thành so với các mục tiêu đã đề ra.
  • Tuân thủ các vấn đề môi trường theo quy định pháp luật và yêu cầu của các bên liên quan.
  • Phát hiện và đánh giá các sự không phù hợp trong hệ thống, cùng với nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng.
  • Đề xuất các biện pháp khắc phục sự không phù hợp và đánh giá kết quả của các biện pháp này.
  • Xem xét hồ sơ ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường.

Các đánh giá này giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống từ đó đưa ra các cải tiến và thay đổi phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống.

2. 10. Đánh giá nội bộ giai đoạn 1

Chuyên gia đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Việc đánh giá phải tuân thủ đầy đủ quy trình, không có thiên vị hay che đậy lỗi lầm nào.

211. Khắc phục giai đoạn 1

Tổ chức điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp được phát hiện trong đánh giá nội bộ giai đoạn 1 bằng cách thảo luận và xác định nguyên nhân của các vấn đề này.

2.12. Đánh giá nội bộ giai đoạn 2

Mục đích của đánh giá nội bộ giai đoạn 2 là kiểm tra lại các vấn đề chưa phù hợp được phát hiện trong giai đoạn 1 và đánh giá kết quả của các biện pháp khắc phục đã thực hiện.

2.13. Lãnh đạo xem xét

Lãnh đạo xem xét kết quả đánh giá nội bộ, đưa ra các chỉ đạo và quyết định điều chỉnh nếu cần thiết, đồng thời xem xét chuẩn bị cho việc chứng nhận ISO 14001.

2.14. Đăng ký chứng nhận ISO 14001

Khi thấy rằng Hệ thống quản lý môi trường đã chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức sẽ đăng ký chứng nhận ISO 14001 với cơ quan chứng nhận có thẩm quyền.

2.15. Đánh giá chứng nhận ISO 14001 

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận từ tổ chức, cơ quan chứng nhận sẽ gửi chuyên gia xuống cơ sở để thực hiện đánh giá thực tế. Đồng thời, chuyên gia tư vấn sẽ kiểm tra các quy trình, hồ sơ, và tài liệu liên quan đến việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001:2015 của tổ chức.

2.16.Hành động khắc phục giai đoạn 2

Báo cáo đánh giá chứng nhận sẽ được gửi cho tổ chức, ghi nhận các vấn đề chưa tuân thủ mà doanh nghiệp cần điều chỉnh. Tổ chức có trách nhiệm hoàn tất các điều chỉnh theo đúng yêu cầu và trong thời hạn quy định.

2.17.Nhận chứng nhận ISO 14001

Cơ quan chứng nhận kiểm tra và xác nhận việc tổ chức đã hoàn tất các điều chỉnh, sau đó cấp chứng nhận ISO 14001 có thời hạn 3 năm, chứng minh rằng tổ chức đã thành công trong việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường đạt chuẩn.

Xem thêm: Chứng nhận ISO 14001 | Hệ thống quản lý môi trường 

3. Lời kết

Thông tin của chúng tôi chia sẻ trong bài viết này khá chi tiết về quy trình xây dựng và chứng nhận ISO 14001. Hy vọng rằng bạn có thể bỏ thời gian của mình và đọc hết những thông tin này cũng như nội dung bài viết có mang lại cho doanh nghiệp bạn nhiều giá trị thiết thực.


Spread the love
viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top