Tiêu chí cần tuân thủ khi thực hiện thẩm tra báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1

Spread the love

Tiêu chí cần tuân thủ khi thực hiện thẩm tra báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1 là gì?

ISO 14064-1 là tiêu chuẩn quốc tế quan trọng trong việc định lượng và báo cáo khí nhà kính (GHG) của các tổ chức. Tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp xác định, giám sát và báo cáo lượng phát thải GHG một cách nhất quán và minh bạch, từ đó hỗ trợ các chiến lược giảm thiểu phát thải và quản lý rủi ro môi trường. 

Việc thẩm tra báo cáo GHG theo ISO 14064-1 đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí cụ thể để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đáng tin cậy. Bài viết này sẽ chi tiết hóa các tiêu chí cần tuân thủ khi thực hiện thẩm tra báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1.

 

1. Tính đầy đủ

Tính đầy đủ trong thẩm tra báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1 là yếu tố cốt lõi đảm bảo rằng mọi nguồn phát thải khí nhà kính của tổ chức đều được xác định và báo cáo một cách toàn diện. Điều này đảm bảo rằng báo cáo cung cấp một cái nhìn toàn cảnh và chính xác về lượng phát thải của tổ chức, từ đó tạo cơ sở cho việc đề xuất và thực hiện các biện pháp giảm thiểu hiệu quả.

Yêu cầu cụ thể:

 • Xác định phạm vi: Để báo cáo khí nhà kính đầy đủ, tổ chức cần xác định rõ phạm vi bao gồm tất cả các hoạt động, cơ sở, và nguồn phát thải khí nhà kính mà nó có liên quan đến.
 • Liệt kê nguồn phát thải: Bao gồm cả các nguồn phát thải trực tiếp (như từ quá trình sản xuất và vận hành) và gián tiếp (như từ chuỗi cung ứng và sử dụng sản phẩm).
 • Phân tích các loại khí nhà kính: Đảm bảo rằng các loại khí nhà kính như CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 được bao gồm và tính toán một cách chính xác.

Lợi ích:

 • Tạo nền tảng chính xác: Báo cáo đầy đủ giúp tổ chức hiểu rõ hơn về tác động của hoạt động của họ đến môi trường, từ đó đưa ra các chiến lược bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.
 • Minh bạch và tin cậy: Tăng cường sự minh bạch và tin cậy của báo cáo trước các bên liên quan, như cổ đông, khách hàng và cơ quan quản lý.

2. Tính nhất quán

Tính nhất quán trong thẩm tra báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1 đảm bảo rằng các phương pháp đo lường và tính toán được áp dụng một cách đồng nhất qua các kỳ báo cáo khác nhau. Điều này giúp cho việc so sánh và đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính trở nên khả thi và minh bạch hơn.

Yêu cầu cụ thể:

 • Đồng nhất phương pháp đo lường: Sử dụng các phương pháp đo lường và tính toán nhất quán và liên tục qua các kỳ báo cáo. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được có thể so sánh được và đánh giá theo thời gian.
 • Bảo đảm tính nhất quán về phạm vi: Định nghĩa rõ ràng phạm vi báo cáo và đảm bảo rằng phạm vi này không thay đổi không cần thiết qua các kỳ báo cáo.
 • Giải thích rõ ràng các thay đổi: Nếu có sự thay đổi nào trong phương pháp hoặc phạm vi, cần phải giải thích rõ ràng và cung cấp lý do chính đáng cho sự thay đổi đó.

Lợi ích:

 • Dễ dàng so sánh và đánh giá: Tính nhất quán giúp cho các bên liên quan có thể dễ dàng so sánh dữ liệu giữa các kỳ báo cáo, từ đó đánh giá được hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính theo thời gian.
 • Minh bạch và tin cậy: Việc áp dụng các phương pháp và tiêu chuẩn đo lường nhất quán giúp tăng cường sự minh bạch và tin cậy của báo cáo trước các bên liên quan, đồng thời giảm thiểu các sai lệch không cần thiết trong quá trình báo cáo.

3. Tính minh bạch

Tính minh bạch trong thẩm tra báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1 đảm bảo rằng các thông tin liên quan đến phương pháp đo lường, giả định và nguồn dữ liệu được công khai và trình bày một cách rõ ràng và chi tiết. Điều này giúp đảm bảo rằng các bên liên quan có thể hiểu và kiểm tra các thông tin được báo cáo một cách hiệu quả.

Yêu cầu cụ thể:

 • Công khai các phương pháp và giả định: Mô tả và giải thích rõ ràng các phương pháp đo lường và tính toán được sử dụng trong quá trình thẩm tra, bao gồm cả các giả định và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.
 • Cung cấp nguồn dữ liệu: Đảm bảo rằng nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu được công khai và có thể kiểm chứng.
 • Thông báo các thay đổi: Nếu có bất kỳ thay đổi nào về phương pháp, giả định hoặc nguồn dữ liệu, cần cung cấp thông tin rõ ràng và lý do về các thay đổi đó.

Lợi ích:

 • Tăng cường sự tin cậy: Tính minh bạch giúp tăng cường sự tin cậy của báo cáo trong mắt các bên liên quan, bao gồm cả cổ đông, khách hàng và các cơ quan quản lý.
 • Hỗ trợ kiểm tra và xác minh: Các thông tin minh bạch giúp các đơn vị thẩm tra có thể dễ dàng kiểm tra và xác minh các thông tin trong báo cáo, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu.

4. Tính chính xác

Tính chính xác trong thẩm tra báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1 đảm bảo rằng các số liệu và kết quả báo cáo phản ánh chính xác và đầy đủ lượng phát thải khí nhà kính của tổ chức. Điều này đảm bảo rằng các quyết định và chiến lược được đưa ra dựa trên các dữ liệu đáng tin cậy và chính xác.

Yêu cầu cụ thể:

 • Sử dụng công cụ và phương pháp đo lường chính xác: Áp dụng các công cụ và phương pháp đo lường có độ chính xác cao để thu thập và tính toán lượng phát thải khí nhà kính.
 • Kiểm tra và xác minh dữ liệu: Thực hiện các biện pháp kiểm tra và xác minh để đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập và báo cáo là chính xác và không có sai lệch không cần thiết.
 • Đào tạo nhân viên: Đảm bảo rằng nhân viên tham gia vào quá trình thu thập và báo cáo dữ liệu được đào tạo đầy đủ về các phương pháp và quy trình, từ đó giảm thiểu lỗi phát sinh.

Lợi ích:

 • Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác: Tính chính xác của báo cáo giúp cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho các quyết định quản lý và chiến lược của tổ chức.
 • Giảm thiểu rủi ro: Báo cáo chính xác giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến các quyết định dựa trên dữ liệu không chính xác, từ đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và giảm thiểu tác động đến môi trường.

5. Tính khả thi

Tính khả thi trong thẩm tra báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1 nhấn mạnh đến việc đánh giá tính khả thi của quá trình thu thập dữ liệu và báo cáo, bao gồm cả khả năng thực hiện các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính một cách hiệu quả.

Yêu cầu cụ thể:

 • Đánh giá phạm vi và nguồn dữ liệu: Xác định và đánh giá khả thi của việc thu thập dữ liệu từ các nguồn phát thải khí nhà kính. Đảm bảo rằng các nguồn dữ liệu có sẵn và có thể truy cập để thực hiện báo cáo.
 • Sử dụng công cụ và phương pháp đo lường: Đánh giá tính khả thi của việc áp dụng các công cụ và phương pháp đo lường để đảm bảo rằng chúng phù hợp và có thể thực hiện trong ngữ cảnh cụ thể của tổ chức.
 • Đánh giá chi phí và thời gian: Đánh giá chi phí và thời gian để thu thập và xử lý dữ liệu khí nhà kính. Điều này bao gồm cả đánh giá khả năng về mặt tài chính và nhân lực để thực hiện các biện pháp giảm thiểu.

Lợi ích:

 • Đảm bảo sự hiệu quả và hiệu lực: Đánh giá tính khả thi giúp đảm bảo rằng quá trình thu thập và báo cáo dữ liệu khí nhà kính được thực hiện một cách hiệu quả và mang lại kết quả có giá trị.
 • Tối ưu hóa các biện pháp giảm thiểu: Tính khả thi giúp tổ chức đưa ra các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính phù hợp và khả thi, từ đó tối ưu hóa hiệu quả môi trường và kinh tế của các hoạt động.
 • Giảm thiểu rủi ro: Đánh giá tính khả thi giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc thực hiện các hoạt động và biện pháp giảm thiểu không thích hợp hoặc không khả thi.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi


Spread the love
viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top