Top 7 nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Spread the love

Nguyên tắc quản lý chất lượng là những nguyên tắc cơ bản và toàn diện nhằm cải tiến liên tục hoạt động của tổ chức trong một thời gian dài. Vậy cụ thể nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001 được thực thi như thế nào? Cùng NatureCert tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

1. Quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001 là gì?

Quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001 là việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. 

Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001, doanh nghiệp sẽ đảm bảo giám sát các hoạt động, nhiệm vụ và quy trình để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ đáp ứng một chuẩn mực cao và nhất quán. Bao gồm bốn thành phần chính: lập kế hoạch, đảm bảo, kiểm soát và cải tiến chất lượng, quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là quá trình tích hợp tất cả các yếu tố này trong tổ chức. 

Quản lý chất lượng không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà còn quan tâm đến các yếu tố đầu vào như nhiệm vụ và quy trình. Đây là một nhu cầu thiết yếu đối với mọi tổ chức và doanh nghiệp, giúp đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu nội bộ, quy định pháp luật và mong đợi của thị trường và người tiêu dùng.

Xem thêm: Chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng 

2. Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

7 nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001 được phát triển bởi ISO/TC 176, một tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO. Đối với các tổ chức đang tìm cách cải thiện hiệu suất của mình, các nguyên tắc này sẽ hướng dẫn chương trình quản lý chất lượng của bạn đi đúng hướng

Nguyên tắc 1: Tập trung vào khách hàng – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng để đáp ứng được các yêu cầu và thâm chí cố phải vượt qua sự mong đợi của họ. Để làm được điều đó, đòi hỏi tất cả các quy trình đều phải tập trung vào khách hàng.

Để áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001 vào quy trình này, doanh nghiệp cần nghiên cứu và hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Các tổ chức cần thực hiện các khảo sát khách hàng, phân tích phản hồi và thường xuyên tương tác với khách hàng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của họ.

Tập trung vào khách hàng là tiêu chí cốt lõi của nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001
Tập trung vào khách hàng là tiêu chí cốt lõi của nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Xem thêm: [Cập nhật] Quy trình chứng nhận ISO 9001 mới nhất 

Nguyên tắc 2: Cam kết từ lãnh đạo – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Lãnh đạo phải có tầm nhìn cao, xây dựng những giá trị rõ ràng, cụ thể và định hướng vào khách hàng. Lãnh đạo phải chỉ đạo và tham gia xây dựng chiến lược, hệ thống và các biện pháp huy động sự tham gia và tinh thần sáng tạo của mỗi nhân viên để xây dựng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp và đạt kết quả tốt nhất có thể.

Qua việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động như lập kế hoạch, xem xét đánh giá hoạt động của tổ chức, ghi nhận những kết quả hoạt động của nhân viên, lãnh đạo cần có giá trị và khuyến khích sự sáng tạo, đi đầu ở mọi cấp trong toàn bộ tổ chức. Điều này đem lại những lợi ích như:

 • Truyền đạt những thông tin về tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, chính sách, quy trình làm việc cho toàn bộ nhân viên của doanh nghiệp;
 • Tạo dựng các giá trị cốt lõi, giá trị chung, đặc biệt là đạo đức trong kinh doanh;
 • Xây dựng văn hóa nơi làm việc văn minh, luôn chia sẻ và đảm bảo công bằng, minh bạch giữa mọi bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Khuyến khích sự cam kết về chất lượng trong doanh nghiệp;
 • Đảm bảo người quản lý, người lãnh đạo phải là những tấm gương tích cực, có trách nhiệm;
 • Tạo điều kiện cho nhân viên có thể phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Truyền cảm hứng, động lực làm việc cho nhân viên. Ghi nhận đóng góp và khích lệ nhân viên khi đạt được thành tích tốt trong công việc.
Cam kết từ lãnh đạo - Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001
Cam kết từ lãnh đạo – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Xem thêm: Lợi ích của chứng nhận ISO 9001 mang lại cho doanh nghiệp 

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của nhân sự trong công ty – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Để đạt được kết quả trong việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm của nhân sự đóng vai trò then chốt. Lãnh đạo chất lượng phải tạo điều kiện để nhân viên học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý:

 • Lãnh đạo: Xác định vai trò của hệ thống quản lý chất lượng đối với doanh nghiệp. Trình bày rõ ràng về quy trình quản lý  chất lượng để từng thành viên hiểu rõ nhiệm vụ của mình.
 • Cán bộ quản lý: Lập kế hoạch thực hiện công việc trong bộ phận đang quản lý. Và phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể, hướng dẫn nhân viên triển khai công việc, giám sát và đảm bảo chất lượng. 
 • Nhân viên: Thực hiện công việc trực tiếp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001. Tích cực đóng góp ý kiến và giải pháp cải thiện chất lượng công việc với quản lý và lãnh đạo.
Để đạt được kết quả trong việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm của nhân sự đóng vai trò then chốt
Để đạt được kết quả trong việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm của nhân sự đóng vai trò then chốt

Xem thêm: Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường 

Nguyên tắc 4: Tiếp cận quy trình – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Với nguyên tắc này, doanh nghiệp cần kiểm soát toàn diện tất cả quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng, từ đầu vào đến đầu ra. Nhằm là đảm bảo sự nhất quán về chất lượng trong từng quy trình đồng thời giúp phân bố nguồn lực hợp lý, giảm lãng phí và nâng cao hiệu suất.

Dưới đây là quy trình tiếp cận mà doanh cần biết đến:

 • Xác định mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và lập danh sách các quá trình cần thiết để đạt được mục tiêu đó.
 • Thiết lập phạm vi áp dụng, vai trò và mục đích của mỗi quy trình.
 • Phân tích, đánh giá sự tương tác giữa các quy trình để quản lý và kiểm soát phù hợp.
 • Xác định các rủi ro và cơ hội có thể xảy ra khi thực hiện các quy trình và có hành động phù hợp.
 • Phân bố nguồn lực hợp lý để đảm bảo quy trình hiệu quả và đạt kết quả mong đợi. Đảm bảo tính sẵn có của thông tin để phục vụ cho quá trình kiểm soát, đánh giá và cải tiến quy trình.
Tiếp cận quy trình - Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001
Tiếp cận quy trình – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Xem thêm: Chứng nhận ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

Nguyên tắc 5: Cải tiến hệ thống – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Cải tiến liên tục là mục tiêu và phương pháp của mọi doanh nghiệp. Để có khả năng cạnh tranh và đạt được chất lượng cao nhất, doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến.

Điều này nghĩa là mọi người trong tổ chức phải luôn đặt câu hỏi về thành tích để tìm cách giảm thiểu sự biến đổi, xem xét phương pháp để tìm ra cách làm việc tốt hơn, và đặt câu hỏi về mục tiêu để tìm ra những mục tiêu mới giúp tăng cường năng lực của tổ chức. Hiệu năng, phương pháp và mục tiêu là ba lĩnh vực cải tiến then chốt cần thiết để tổ chức đạt được và duy trì thành công.

Lợi ích của cải tiến liên tục trong hệ thống:

 • Cải thiện hiệu suất quy trình, khả năng tổ chức và sự hài lòng của khách hàng;
 • Tăng cường hoạt động kiểm tra, xác định nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục;
 • Nâng cao khả năng dự đoán và phản ứng với các rủi ro;
 • Nâng cao chất lượng trong sản xuất và dịch vụ khách hàng.
Cải tiến hệ thống - Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001
Cải tiến hệ thống – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Xem thêm: Chứng nhận ISO 20000-1:2018 – Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin 

Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên bằng chứng – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Mọi quyết định trong hệ thống quản lý kinh doanh muốn hiệu quả phải dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin. Các sự kiện được thu thập từ sự quan sát của nhân viên có đủ năng lực và sự chính trực, sử dụng các phương tiện đáng tin cậy. 

Để ra quyết định dựa trên sự kiện, chúng ta cần có kỹ thuật tin cậy để thu thập và xử lý dữ liệu. Cần sử dụng các phương pháp khoa học để phân tích sự kiện và cung cấp thông tin cần thiết cho quá trình ra quyết định.

Việc này không chỉ đảm bảo tính chính xác mà còn giúp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình quản lý. Phân tích dữ liệu chính xác sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện rõ ràng hơn các vấn đề, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp và kịp thời.

Quyết định dựa trên bằng chứng - Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001
Quyết định dựa trên bằng chứng – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Xem thêm: Chứng nhận ISO 13485:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế 

Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ hợp tác – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Các tổ chức cần xây dựng mối quan hệ hợp tác nội bộ và bên ngoài để đạt được mục tiêu chung. Mối quan hệ nội bộ giúp tạo sự đoàn kết, thúc đẩy hợp tác giữa lãnh đạo và nhân viên, cùng việc thiết lập mạng lưới giữa các bộ phận trong tổ chức để tăng cường tính linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh.

Mối quan hệ bên ngoài bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, tổ chức đào tạo, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương. Những mối quan hệ này ngày càng quan trọng, mang tính chiến lược, có thể giúp tổ chức mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu và sáng tạo sản phẩm dịch vụ mới.

Quản lý hiệu quả mối quan hệ giúp doanh nghiệp tiến gần hơn đến sự phát triển và thành công bền vững. Nhà cung cấp và đối tác đóng vai trò quan trọng, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Một nhà cung cấp hoặc đối tác phù hợp có thể giúp doanh nghiệp quản lý chi phí và nguồn lực hiệu quả để tối ưu hóa giá trị được tạo ra.

Quản lý mối quan hệ hợp tác - Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001
Quản lý mối quan hệ hợp tác – Nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng nhận ISO 9001

Xem thêm: Chứng nhận ISO 50001:2018 – Hệ thống quản lý năng lượng 

3. Lời kết

Trên đây là 7 nguyên tắc quản lý chất lượng theo chứng  ISO 900i. Mỗi nguyên tắc đều có một vai trò nhất định tạo nên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Việc áp dụng những nguyên tắc này vào hệ thống quản lý sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. 

⭐Trung tâm thẩm tra thẩm định khí nhà kính NatureCert Chứng nhận ISO 
⭐Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm ✅ Báo cáo kiểm kê khí nhà kính
⭐Hotline Hỗ trợ 24/7 ☎️ 0932.023.406

Thông tin liên hệ tư vấn NatureCert

NatureCert là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về chứng nhận ISO và khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO. Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết về các dịch vụ này, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua các thông tin sau:

Address: 3B49 Sky 9, 61-63 đường số 1, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 0932023406

Email: info@naturecert.org

Website: www.naturecert.com
Fanpage chính: Trung tâm NatureCert

Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và kinh nghiệm, NatureCert cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất trong việc đánh giá và báo cáo về khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.


Spread the love
viVietnamese
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Xem thêm
Cài đặt cookie
Accept
Privacy & Cookie policy
Chính sách riêng tư & Cookies
Tên cookie Kích hoạt

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Lưu cài đặt
Cài đặt cookie
Scroll to Top